Gränserna för de pågående planeringsprojekten i kartan är ungefärliga och kan förändras under arbetets gång.