Prioriterade detaljplaner
Enligt beslut i kommunstyrelsens planutskott 2018-05-22

Gränserna för de pågående planeringsprojekten i kartan är ungefärliga och kan förändras under arbetets gång.
Prioriteringslista av detaljplaner