Prioriterade detaljplaner
Enligt beslut i kommunstyrelsens planutskott 2017-05-23

Gränserna för de pågående planeringsprojekten i kartan är ungefärliga och kan förändras under arbetets gång.
Prioriteringslista av detaljplaner