Prioriterade detaljplaner
Enligt beslut i kommunstyrelsens planutskott 2016-10-25

Teckenförklaring
Pågående planarbete
Planarbete som ska påbörjas
Gränserna för de pågående planeringsprojekten i kartan är ungefärliga och kan förändras under arbetets gång.
Prioriteringslista av detaljplaner